IPT-model (Intensieve Pedagogische Thuishulp)

Voor begeleiders van contextmodules.

Intensieve Pedagogische Thuishulp is een intensieve vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Dit model kan ingezet worden door contextbegeleiders uit verschillende sectoren op voorwaarde dat de begeleider gedurende een aantal maanden regelmatig in het gezin aanwezig is. IPT is ontwikkeld door prof. Jo Hermanns.

Het IPT-model werkt vanuit verschillende methodieken en perspectieven waarvan een groot aantal zijn effectiviteit wetenschappelijk bewezen heeft. Evidence based methodieken waarop het IPT-model een beroep doet, zijn:

  • Families First,
  • Gezin Centraal,
  • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling,
  • Video-hometraining,
  • Langdurig Laagfrequente Orthopedagogische Thuisbegeleiding.

De hulpverlener biedt zorg op maat en zet bijgevolg methodieken en technieken in, aangepast aan de problematiek die zich stelt. Gedurende de vorming worden technieken uit verschillende methodes getraind en leren hulpverleners op welke momenten het zinvol is ze in te zetten.

Hulpverleners maken flexibel gebruik van hun expertise, steeds bewust en weloverwogen.

DUURTIJD: 3 dagen
VOORWAARDE: combinatie basishouding + weerstandspatronen (module 1) hebben gevolgd

 

Formule 1: in company

(groep max. 12 personen)
DATA & PLAATS: in overleg met de organisatie
KOSTPRIJS: 2400 euro (drie dagen) + vervoersonkosten

 

Formule 2: individuele inschrijvingen

DATA:

  • 1, 3 en 4 juni 2015 

PLAATS: Waarlooshofstraat 3, 2020 Antwerpen
KOSTPRIJS: 300 euro per persoon (drie dagen, inclusief broodjeslunch en het boek Krachtig Gezi(e)n, over IPT in de praktijk)

 

Inschrijven

Inschrijven doe je door invullen van dit formulier.

 

Bij verzenden van bovenstaand formulier verklaart u zich akkoord met de Algemene voorwaarden.

Vormingscentrum PraKticum kan uw persoonsgegevens gebruiken voor uitnodigingen en communicatie. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is de vzw Emmaüs, uitbatingszetel Korte Leemstraat 34, 2018 Antwerpen. Volgens de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de gegevens die wij over u verwerken.